Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO “FAJRO.PL” – SPRZEDAŻ KOMINKÓW

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego “fajro.pl” oraz warunki dokonywania zakupów w nim.
 2. Sklep internetowy “fajro.pl” prowadzony jest przez [Twoją firmę], z siedzibą pod adresem [adres], NIP [numer NIP] oraz numerem telefonu [numer telefonu], zarejestrowaną w [Krajowa/Narodowa] Rejestrze Sądowym pod numerem [numer wpisu].
 3. Regulamin jest dostępny dla wszystkich użytkowników sklepu na stronie internetowej “fajro.pl” i może być pobrany, zapisany i wydrukowany.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego “fajro.pl” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§2 Zakup produków

 1. Sklep internetowy “fajro.pl” oferuje kominki różnych rodzajów i marek.
 2. Informacje o produktach, w tym ich cenach, są dostępne na stronie internetowej sklepu.
 3. Zamówienia można składać za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej lub za pomocą kontaktu telefonicznego pod numerem [numer telefonu].
 4. Zamówienie jest ważne, gdy zostanie potwierdzone przez sklep internetowy “fajro.pl” za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.
 5. Cena produktów podawana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.
 6. Sklep internetowy “fajro.pl” zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz przeprowadzania promocji i wyprzedaży.

§3 Dostawa i płatność

 1. Sklep internetowy “fajro.pl” oferuje dostawę zakupionych produktów na terenie całego kraju.
 2. Koszty dostawy oraz termin dostawy są uzależnione od rodzaju produktu i miejsca dostawy i podawane są w momencie składania zamówienia.
 3. Płatność za zamówione produkty można dokonać online za pomocą przelewów bankowych lub innych dostępnych metod płatności.
 4. Produkty dostarczane są przez firmy kurierskie lub pocztę.

§4 Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku otrzymania wadliwego produktu lub produktu niezgodnego z zamówieniem, Klient ma prawo do reklamacji.
 2. Reklamacje można zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu lub drogą e-mailową pod adres [adres e-mail].
 3. Sklep internetowy “fajro.pl” zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Klient ma prawo do zwrotu produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Produkt musi być nieużywany, w oryginalnym opakowaniu i w stanie pozwalającym na jego dalszą sprzedaż.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Sklep internetowy “fajro.pl” zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych Klientów oraz do ich ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w celach związanych z obsługą zamówienia i dostawą produktów.
 3. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest ważny od dnia 01.08.2023, a wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 2. Wszelkie spory związane z korzystaniem ze sklepu internetowego “fajro.pl” będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny dla wszystkich Klientów sklepu i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.