Polityka zwrotów

POLITYKA ZWROTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO “FAJRO.PL”

§1 Ogólne zasady

 1. Niniejsza polityka zwrotów stanowi integralną część regulaminu sklepu internetowego “fajro.pl” i określa zasady dokonywania zwrotów zakupionych produktów.
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu zawartej w sklepie internetowym “fajro.pl” w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 3. Sklep internetowy “fajro.pl” nie przyjmuje zwrotów produktów, które zostały użyte, zniszczone lub nie są w stanie pozwalającym na ich dalszą sprzedaż.

§2 Procedura zwrotów

 1. Aby dokonać zwrotu zakupionego produktu, Klient powinien zgłosić swoje zamiary w formie pisemnej za pomocą formularza zwrotu dostępnego na stronie internetowej sklepu lub za pomocą wiadomości e-mail na adres info@fajro.pl.
 2. W zgłoszeniu zwrotu Klient powinien podać numer zamówienia, datę zakupu oraz informacje o produkcie, który chce zwrócić.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia zwrotu, sklep internetowy “fajro.pl” skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów zwrotu.
 4. Klient jest zobowiązany do odesłania produktu w oryginalnym opakowaniu, w stanie pozwalającym na dalszą sprzedaż oraz w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zwrotu.
 5. Koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

§3 Zwrot środków

 1. Po otrzymaniu zwróconego produktu i po potwierdzeniu, że spełnia on warunki zwrotu, sklep internetowy “fajro.pl” zobowiązuje się do zwrócenia Klientowi pełnej kwoty zapłaconej za produkt, w tym koszty dostawy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego produktu.
 2. Zwrot środków będzie dokonywany na konto bankowe Klienta lub inną wskazaną przez Klienta formę płatności.
 3. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie kartą kredytową lub inną formą płatności elektronicznej, zwrot środków zostanie dokonany na tę samą kartę lub konto, z którego dokonano płatności.

§4 Wyjątki

 1. Polityka zwrotów nie dotyczy produktów niestandardowych lub wykonywanych na zamówienie Klienta.
 2. Sklep internetowy “fajro.pl” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku naruszenia warunków określonych w niniejszej polityce zwrotów.

Powyższa polityka zwrotów ma na celu zapewnienie klarownych zasad i procedur dotyczących zwrotów produktów w sklepie internetowym “fajro.pl” i jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.